Ilustrowany słownik terminów literackich – recenzja

„Abecadło z pieca spadło, / O ziemię się hukło, / Rozsypało się po kątach, / Strasznie się potłukło…” – chyba każdy pamięta te słowa z dzieciństwa, wielu wie, że napisał je Julian Tuwim, ale mało kto jest świadom, że poeta przekornie nawiązuje tu do zapomnianego gatunku, obdarzonego nie tylko długą historią, lecz także filozoficzną niejako osobliwością.” ~ ABECEDARIUSZ [w:] „Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia”, red. Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019, s. 29. … Czytaj dalej…Ilustrowany słownik terminów literackich – recenzja

Dziwaczne i osobliwe – Mark Fisher – recenzja

„Kiedy mówimy, że coś jest dziwaczne, na jakie odczucia wskazujemy? Chcę postawić tezę, że dziwaczne to szczególnego rodzaju zakłócenie. Obejmuje poczucie b y c i a n i e w ł a ś c i w y m: wydaje nam się, że dziwaczna istota lub przedmiot nie powinny istnieć albo przynajmniej nie w tym miejscu.” ~ „Dziwaczne i osobliwe”, Mark Fisher, tł. Andrzej Karalus, Tymon Adamczewski, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2023, s. 19. … Czytaj dalej…Dziwaczne i osobliwe – Mark Fisher – recenzja

Skip to content