Jak pisać i redagować? Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych – recenzja

VADEMECUM REDAGOWANIA

Jak pisać i redagować zawiera wszelkie niezbędne informacje oraz wskazówki przydatne w pracach redakcyjnych. Z tego też względu, o książce tej można myśleć w kategoriach vademecum dla osób zajmujących się redagowaniem tekstu [lub dopiero chcących jakiś tekst odpowiednio zredagować].

Warto podkreślić: by wykorzystać wiedzę zawartą na kartach Jak pisać i redagować, nie trzeba piastować stanowiska redaktora, edytora lub jakiegokolwiek innego z branży wydawniczej czy poligraficznej. To publikacja przeznaczona dla każdego: zarówno dla profesjonalistów, którzy potrzebują uporządkować lub odświeżyć swoją wiedzę, a także dla amatorów, którzy dopiero czegoś o „obróbce tekstu” chcą się dowiedzieć. Bardzo trafnie oddają to słowa zamieszczone na tylnej okładce, zgodnie z którymi Jak pisać i redagować to „[…] opracowanie, które stanowi swego rodzaju kodyfikację norm wydawniczych […]”.

Autorki oraz Autorzy wprowadzają czytelnika w świat redagowania od podstaw. Wszystkie poruszane zagadnienia są odpowiednio zdefiniowane, wyjaśnione i przedstawione na przykładach. Zakres tematów poruszanych w publikacji to: typografia, znaki specjalne pisma oraz opracowanie edytorsko-typograficzne elementów tekstu i części składowych publikacji, szeregowanie alfabetyczne oraz znaki korektorskie.

WZORY TEKSTÓW UŻYTKOWYCH

Druga część książki to zbiór 55 wzorów tekstów użytkowych. Na każdy taki wzór składa się: krótka definicja, opisanie wszystkich wymaganych elementów [np. w przypadku wizytówki są to: Nazwa instytucji (miejsca pracy), Imię i nazwisko (z tytułami), Stanowisko służbowe, Adres, telefon, e-mail] wraz z ich rozmieszczeniem, pomocne wskazówki oraz konkretne przykłady.

W Jak pisać i redagować umieszczono następujące wzory: abstrakt, bibliografia, biogram, CV, dedykacja, e-mail, FAQ, gratulacje, handout, identyfikator, indeks, instrukcja, kondolencje, konspekt, koperta, laudacja, list, list do redakcji, list motywacyjny, mowa pogrzebowa, mowa weselna, nekrolog, ogłoszenie, opinia, petycja, pieczątka [pieczęć], poczta głosowa, podanie, podziękowanie, post w internecie, pozdrowienia, prezentacja, protokół, przeprosiny, przypis, referat, referencje, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna, skarga, SMS, sprawozdanie, sprostowanie, streszczenie, ulotka reklamowa, upoważnienie, usprawiedliwienie, wizytówka, wypowiedzenie, zaproszenie, zawiadomienie, zgłoszenie, zgoda, życiorys oraz życzenia.

JAK PISAĆ I REDAGOWAĆ VERSUS POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ

Jak pisać i redagować powstało na podstawie Polszczyzny na co dzień. A dokładniej: to odpowiednio zredagowany [głównie dopasowany do mniejszego formatu] rozdział 9 oraz 10 z Polszczyzny na co dzień. Można więc zastanawiać się, czy takie wyodrębnienie dwóch rozdziałów do osobnej książki ma sens? Według mnie – jak najbardziej. Przede wszystkim: Jak pisać i redagować jest po prostu pozycją poręczniejszą w użytkowaniu i skupiającą się tylko na jednym aspekcie – redagowaniu. Polszczyzna na co dzień ma większy format, miękką oprawę i 829 stron. Jak pisać i redagować to 338 stron. Druga sprawa – aspekt ekonomiczny, czyli różnica w cenie okładkowej: Polszczyzna na co dzień – 89 złotych, Jak pisać i redagować – 59 złotych.

PODSUMOWUJĄC

Jak pisać i redagować to konkretna, a zarazem klarownie przedstawiona wiedza, przeznaczona dla każdej osoby zainteresowanej tematem. U osób pracujących z tekstem na co dzień, publikacja ta może stanowić element podręcznej biblioteczki.

RECENZJA NA PODSTAWIE WYDANIA

Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, PWN, 2022, ISBN: 978-83-01-22191-1.

Za egzemplarz książki do recenzji dziękuję Wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content